Quality

K&C Diving is gecertifieerd voor ISO 9001, VCA-P en Bureau Veritas.

De technische bekwaamheid en professionele integriteit van het bedrijf leverden volgende erkenningen op in verschillende aannemersklasses:

  • Waterbouwkundige werken: Categorie B - klasse 4
  • Ondercategorie A1 - lichten van schepen – klasse 3
  • Ondercategorie F1 – monteren en demonteren van draagstructuren zonder levering – klasse 3
  • Ondercategorie F2 – bouwen van metalen structuren - klasse 4
  • Ondercategorie V1 – installaties voor waterzuivering – voorlopige erkenning – klasse 1

Health

K&C Diving doet er alles aan om een gezonde werkomgeving te creëren voor haar medewerkers, onderaannemers en klanten. Regelmatig vinden inspecties in de werkplaatsen en kantoren plaats om potentieel gevaarlijke situaties te identificeren en te verhelpen. De professionele duikers van K&C Diving worden ook geregeld aan medische check-ups onderworpen.

Safety

Bij K&C Diving zit de permanente zorg voor veiligheid verweven in de bedrijfscultuur. De veiligheid van de medewerkers, klanten, leveranciers en alle personen waar mee samengewerkt wordt, is een heel belangrijk aspect van het werk. De uitrusting, het materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen worden systematisch geïnspecteerd en onderhouden om de veiligheid van de operaties te garanderen.


Daarnaast zijn er duidelijke veiligheidsprocedures gedefinieerd, die de medewerkers kennen en actief volgen. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld dat elke medewerker het recht heeft om de activiteiten te stoppen wanneer een situatie onveilig dreigt te worden. Het werk wordt pas hervat wanneer de veiligheid gegarandeerd is.

Environment

Ook de zorg voor het leefmilieu ligt K&C Diving nauw aan het hart. Zowel bij de werkvoorbereiding, het uitvoeren van het werk als bij de afbouw van een werf, wordt nauwlettend aandacht besteed aan het voorkomen van milieuschade. Bij werkzaamheden waar impact onvermijdelijk is, wordt alles in het werk gesteld om de schade tot een minimum te beperken.