Bergingswerken & Oil spill management

K&C Diving werd al meermaals gevraagd om duikassistentie te verlenen bij bergingswerken, zowel in Europa als in West-Afrika. Voor het voorkomen en bestrijden van olievervuilingen (oil spill management) vormt K&C Diving sinds 2016 een partnerschap met de firma Arivic.

Bergingswerken

De opdrachtgevers voor bergingswerken kunnen heel divers zijn: verzekeraars, aannemers, havenautoriteiten, overheid, … Dat is omdat bergingswerken niet alleen nodig zijn bij gezonken schepen of ander varend materiaal. Er worden ook bergingen uitgevoerd bij het verdiepen van vaarwegen, bij het verwijderen van wrakken van auto’s, containers, industrieel materiaal, oude dukdalven, omgevaren buispalen. Soms gaat het zelfs om gigantische stukken zoals een 350 ton wegende voetpaal van een booreiland.

 berging stier april2016 181  berging voetpaal booreiland Nigeria  Berging

K&C Diving kan u helpen bij deze projecten:

  • zoeken naar verloren voorwerpen
  • bergen van een schip of voertuig
  • bergen van gezonken objecten (pylonen, dukdalf, container,…)

 DID YOU KNOW?

Door onze jarenlange ervaring in het leveren van duikassistentie bij bergingen allerhande, konden we in 2010 de berging van de gezonken sleepboot De Stier in minder dan één dag realiseren!

Voorkomen en bestrijden van olievervuiling

Sinds 2016 vormt K&C Diving een partnerschap met de firma Arivic, voor het voorkomen en bestrijden van olievervuilingen (oil spill management). Zo werden bijvoorbeeld in opdracht van Brussels Airport olieschermen geplaatst op de afwateringskanalen van de luchthaven. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar om u uit de nood te helpen bij olielekken. De dochteronderneming K&C Diving Ghana Ltd biedt dezelfde service voor de West-Afrikaanse havens.

Plaatsing oliekeerscherm 2  Plaatsing oliekeerscherm  Oliekeerscherm