Onder water schilderen en conserveren

KC COATING

Het schilderen en conserveren van infrastructuur onder water met behulp van droogzetinstallaties (caissons) is een tijd- en geldrovende activiteit. Het is meestal sneller en goedkoper om onder water te schilderen. K&C Coating kan u hierbij helpen, dankzij de samenwerking met MIPC, experts in het domein van Marine & Industrial Protective Coating Solutions.

  • In een eerste fase vindt een Coating Assessment plaats. Wat moet er worden geconserveerd? In welke staat bevindt zich het substraat? Hoe lang moet de infrastructuur beschermd worden? Zijn er specifieke bezorgdheden? U krijgt daarop een algemeen overzicht van uw coatingproject dat rekening houdt met parameters zoals kost, veiligheid en mogelijke downtime van de installatie. Dit vormt het vertrekpunt om de meest geschikte oplossing voor uw project uit te dokteren.
  • Samen met de experts van MIPC (met 30 jaar ervaring in dit soort projecten) wordt de optimale productsamenstelling , specificatie en applicatiemethode gezocht. Daarbij wordt altijd gestreefd naar een oplossing die zowel qua kost als qua applicatietijd het meest voordelig is.
  • De voorgestelde oplossing wordt getest in omstandigheden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen: eventuele voorbehandeling van het te coaten substraat, de te verwachten temperaturen, zichtbaarheid en waterkwaliteit, ... Na een positieve test, wordt de oplossing in detail voorgesteld in een projectplan met kostenbudget en timing.

  Duiker brengt verf aan met systeem Duiker in water aan boot Onderwater verven 

Wat kan er geverfd worden onder water?

  • alle objecten en infrastructuur van structureel staal
  • reeds geplaatste damplanken, installaties, infrastructuur, …

Kan K&C Diving iets betekenen voor uw project?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek of een kostenraming.