Berging, herstelling en monitoring van baggerleidingen in Ghana

Datum: januari 2013

Projectduur: 2 maanden

Locatie: monding van de Volta-rivier, Adda Foah, Ghana

Divisie: K&C Diving Ghana

Type project: Bergingswerken

Samen met het Belgische baggerbedrijf Dredging International (DEME) werkte K&C Diving mee aan een omvangrijk baggerproject aan de monding van de rivier Volta, in Ghana. Deze kustlijn ter hoogte van de stad Ada Foah kent enorme erosie.

Tijdens de kustbeschermingswerken assisteerden de duikers van K&C Diving bij het manipuleren van 2 baggerleidingen met een diameter van 1 meter en een lengte van ongeveer 2km. Ze zorgden ook voor de monitoring van deze leidingen. Zo moesten de duikers bijvoorbeeld de wanddikte van de leidingen meten en de toestand van de koppelingen in kaart brengen. Waar mogelijk, dienden de leidingen bij breuk of beschadiging onder water hersteld te worden. Waar dit niet mogelijk was, moesten de leidingen geborgen worden.

Wil u graag meer informatie over dit project, laat dit dan hier weten.

De samenwerking met Dredging International verliep zo vlot dat DEME een aanbevelingsbrief voor de duikers van K&C Diving schreef. Daarin prees het zowel de inzet van de duikers als de kwaliteitsnormen die K&C Diving hanteert.

Dredging pipe at sea Dredging Pipes boot Dredging pipe