Ontslijken en reinigen van (zee)sluizen en waterbouwkundige constructies

 

Datum: sinds april 2012

Projectduur: variabel

Locatie: sluizen in binnen- en buitenland

Divisie: K&C Diving

Type project: Haven- en waterwegeninfrastructuur

K&C Diving is marktleider in reinigingswerken aan sluizen en andere waterbouwkundige constructies, zowel boven als onder water. Die zijn vaak nodig ter voorbereiding van herstellings- of renovatiewerken, of van onderhoudswerken aan zeesluiscomplexen. Sinds de oprichting van K&C Diving in 2009 voerde het al een twintigtal sluisdeurreinigingen uit in binnen- en buitenland.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de Kieldrechtsluis (grootste ter wereld), de deuren van de Van Dammesluis (Zeebrugge) en de deuren van de Charles de Gaulle-sluis (Duinkerke - Frankrijk). Daarnaast reinigde K&C Diving ook diverse binnensluizen, maritieme constructies, tunnels, verlaatschuiven, waterkeringen, … Zowel droog als onder water.

K&C Diving beschikt over de kennis en het (deels zelf ontwikkeld) materiaal om reinigingswerken snel uit te voeren. Het reinigen van het deurcomplex van De Berendrechtsluis, een van de grootste sluizen ter wereld, nam bijvoorbeeld maar een tiental werkdagen in beslag.

Wenst u meer informatie over reinigingsprojecten? Neem dan contact op.

K&C Diving stelt altijd een specifiek plan van aanpak voor om reinigingswerken in een zo kort mogelijke zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Deze 4 factoren beïnvloeden het reinigingsproces van sluisdeuren en hun deurkamers:

  • De aard en de constructie van de sluisdeur en de kame
  • De hoeveelheid slib en de consistentiegraad ervan
  • De hoeveelheid aangroei van schelpdieren en levend materiaal
  • De aard en de hoeveelheid van het af te voeren puin (banden, trossen, stenen,…)

Zeesluis reiniging   Zeesluis hogedruk reinigen   Zeesluis hogedruk lansen