KC COATING

Heeft uw infrastructuur nood aan bescherming met een technische verfcoating? K&C Coating kan u pasklare oplossingen aanbieden in samenwerking met MIPC, experts in het domein van Marine & Industrial Protective Coating Solutions.

We starten ieder project met een Coating Assessment: Hierbij brengen we de aandachtspunten in kaart, waarna we dan een optimaal herstelsysteem aanbevelen. Wat dient er te worden geconserveerd? In welke staat bevindt zich het te behandelen substraat? Hoe lang dient er te worden beschermd? Zijn er speciale aandachtspunten? Op basis van dit assessment krijgt u een globaal overzicht van uw coatingproject dat rekening houdt met kost, veiligheid en mogelijke downtime van de te behandelen installatie. Dit vormt de basis om tot de meest geschikte oplossing voor uw project te komen.

Samen met de experts van MIPC (met 30 jaar ervaring in dit soort projecten) wordt de optimale productsamenstelling, specificatie en applicatiemethode gezocht. De oplossing die voorgesteld wordt, zal altijd de meest voordelige zijn qua kost en applicatietijd.

De voorgestelde oplossing krijgt ook een “real life test" in omstandigheden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen: eventuele voorbehandeling van het te coaten substraat, de te verwachten temperaturen, zichtbaarheid en waterkwaliteit, ... Is het resultaat positief, dan wordt de oplossing in detail toegelicht in een projectplan met kostenbudget en timing.

Floating pipeline  Geverfde pijpleidingen  Verf aanbrengen

Onze verfsystemen:

  • kunnen worden aangebracht in vochtige omgevingen
  • vereisen slechts een minimale voorbehandeling van het te beschermen oppervlak
  • kunnen zowat elk bestaand verfsysteem overschilderen
  • zijn gegarandeerde producten dewelke erkend zijn door de industrie
  • bieden een uitzonderlijke lange levensduur verwachting dankzij de hoge chemische en UV-weerstand.
  • Kunnen worden aangebracht met airless, rol of borstel en dit zonder toevoeging van solventen.
  • Kunnen worden aangebracht op oppervlakken met een temperatuur van 5°C tot 150°C
  • Garanderen veilig werken bij herstellingswerken daar het solvent-vrije systemen zijn
  • Minimaliseren de downtime tijdens uw productieproces.

Onze Kwaliteitscontrole:

Ons kwaliteitscontroleteam bestaat uit 2 NACE CIP level 2 inspecteurs die helpen met het in kaart brengen van de aandachtspunten, dewelke dan worden opgenomen in een prioriteitslijst. Deze inspecteurs hebben hun ruime ervaring verworven in de processing en de marine industrie. Bovendien wordt elk project begeleid door een coördinator die u op continue basis informeert over de status van uw project. Na afloop van ieder project wordt er een eindrapport opgemaakt en voorgelegd, dat wordt overlopen op een nabespreking.

Wat kan er geverfd worden boven water?

  • alle objecten en infrastructuur van structureel staal, installaties, infrastructuur, pijpleidingen,... 

Kan K&C Diving iets betekenen voor uw project?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek of een kostenraming.